مشاور راه‌اندازی کافه رستوران اسپرلوس تجربه جالبی بود! قبلا دقیقا همان جا کافه بود و نام و هویت بسیار بدی از خود به جا گذاشته بود.

قدم اول رساندن مشتریان به این باور بود که خبری از کافه قبلی نیست و نوشته با مدیریت جدید این بار واقعا اتفاق افتاده است. نکته جالب این برنامه ریزی این بود که من از مشتریان بسیار ناراضی و داغ‌دیده کافه قبلی بودم و دقیقا می دانستم که این حجم نارضایتی از کجا آب می خورد و چه باید بکنم.