مهرماه سال ۹۵ به همراه جاوید مقدم و حسین حسینی دوره بلند مدنی را با عنوان دوست ثروتمند من استارت زدیم. دوره ای با هدف آموزش کارآفرینی در سه ترم و هر ترم ۱۲ جلسه! در طول این سه ترم هر آن چیزی که هرشخصی برای کارآفرین شدن نیاز داشت را آموزش می دادیم. از مهارت های فردی از قبیل برنامه ریزی، هدف گذاری و … تا آموزش های کارآفرینی بر مبنای بوم مدل کسب و کار و مهارت تیم سازی و آموزش های تخصصی از قبیل فروش، مدیریت و رهبری