صحبتم با جاوید مقدم و بهناز خدایی در مردادماه سال ۹۶ ختم به نهایی شدن تصمیم مون برای تاسیس شرکت تبلیغاتی مسیر سفید شد. روزهای اول فعالیت مون بیشتر متمرکز روی تبلیغات چاپی از قبیل تراکت، پوستر و … بودیم ولی امروز به صورت تخصصی روی بازاریابی دیجیتال و طراحی کمپین های تبلیغاتی کار می کنیم.