فصل دوم دوره غیرحضوری استادی تغییر

۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان

با خرید این فصل محتوای 10 جلسه آموزشی دوره تکمیلی استادی تغییر در اختیارت قرار میگیره. این دوره با صرف کلی هزینه زمانی و پولی برای تغییر خودم طراحی شده تا شما تبدیل به یک استاد تغییر بشی نه قریانی آن و کنترل زندگی تو در دست های خودت بگیری 💪 خرید این آموزش بهترین سرمایه گذاری شما تو کل زندگیت میشه! تو خریدش شک نکن…

نذار مقاومت مغز قدیمت در برابر تغییر منصرفت کنه! اگر هنوز به خریدش شک داری متن پایین حتما بخون👇

فصل دوم دوره غیرحضوری استادی تغییر

۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان