آکادمی تغییر یک ساله شد!

به لطف همراهی شما، یک ساله شدیم و جز با یک هدیه خفن نمی تونستیم جبران کنیم. گردونه رو بچرخون، ایشالا که دوره کامل استادی تغییر به قیمت ۳۷۵۰۰۰۰ تومن برنده میشی 💚

دوره جامع استادی تغییر
یک فصل پولی استادی تغییر
فرمول تغییر عادت ها
نه به کامل گرایی
دستورالعمل استفاده از مغز
پوچ | ایشالا سال بعد ♥
شانستو امتحان کن!!

اطلاعات رو وارد کن و دکمه چرخش گردونه رو بزن