در حال نمایش 1–12 از 14 نتیجه

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
%75 تخفیف
%26 تخفیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

دوره انضباط شخصی

۶۹,۰۰۰ تومان
%49 تخفیف
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
%78 تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
%45 تخفیف

آموزش غیرحضوری

سمینار استادی تغییر

۸۹,۰۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان
%51 تخفیف
۱۹۷ تومان ۹۷ تومان
%100 تخفیف
۴۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان