TEAM

” Together Everyone Achieve More “

این زیباترین تعریف از جمع ما در آکادمی تغییر است که با حضور هرکدوم از این بچه ها سهم ما از شادی ها و حال خوب در زندگی بیشتر شده و مدام در حال بیشتر شدنه! این خانواده بالا ها و پایین های زیادی داشته و به لطف خدا و حمایت شما هر روز در حال بزرگ تر شدنه. از شما ممنونیم که با فرستادن انرژی مثبت و معرفی این تیم به بقیه از خانواده آکادمی تغییر حمایت می کنید.

اگر دوست دارید عضوی ازین تیم باشید، با شماره ۰۹۹۱۵۴۱۲۵۸۱ تماس بگیرید.

حمید عالمی

حمید عالمی

مدیر فروش

الناز محمدی

الناز محمدی

مسئول دفتر و امور مالی​

سحا حاتمی

مسئول سایت و امور IT

خاطره بازرگان

پشتیبان آموزشی

سید محمد احمدی

سید محمد احمدی

پشتیبان آموزشی

زینب رشیدخانی

زینب رشیدخانی

پشتیبان آموزشی