به دوره سرنوشت ساز استادی تغییر خوش آمدید. در این صفحه می توانید تمام ویدیو های آموزشی دوره را تماشا کنید و اگر مایل بودید فایل آن را دانلود کنید. انتظار تیم ما از شما همراهی دقیق دوره و انجام تعهدهایی که به خودتون و پشتیبان دوره می دهید. ازینکه با معرفی این دوره به دوستان و آشنایان به ما کمک می کنید که جامعه بزرگتری از استادان تغییر داشته باشیم، از شما کمال قدردانی را داریم و برایتان استاد تغییر شدن در این مسیر را آرزومندیم.

فیلم ها به ترتیب از آخر به اول قرار داده شده اند. برای دیدن قسمت های اول به پایین صفحه مراجعه کنید.

[title style=”bold-center” text=”جلسه دوم” tag_name=”h2″] [jwp-video n=”3″] تمرین جلسه دوم : آماده سازی لیست تغییر [button text=”برای دانلود جلسه دوم کلیک کنید” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-gift” link=”https://dl.aliahmadi.info/ChangeMasteryCourse/2.zip”] [title style=”bold-center” text=”جلسه اول” tag_name=”h2″] [jwp-video n=”1″] [jwp-video n=”2″]

لیست تمرینات جلسه اول :

گوش دادن به فایل صوتی یادگیری
گوش دادن به فایل صوتی هدف گذاری
مطالعه فایل سبد مهارتی

برای دریافت فایل های بالا وارد دانلود کتاب و فایل صوتی رایگان توسعه فردی شده و فرم را پر کنید تا هدایا به ایمیل شما ارسال شوند. اگر ایمیل ندارید با پشتیبان آموزشی خود هماهنگ کنید.

[button text=”برای دانلود جلسه اول کلیک کنید” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-gift” link=”https://dl.aliahmadi.info/ChangeMasteryCourse/1.zip”] [title style=”bold-center” text=”جلسه معارفه” tag_name=”h2″]
[button text=”برای دانلود جلسه معارفه کلیک کنید” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ expand=”true” icon=”icon-gift” link=”https://dl.aliahmadi.info/ChangeMasteryCourse/Intro.zip”]