فصل اول دوره تکمیلی استادی تغییر

۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

با خرید این دوره محتوای 10 جلسه آموزشی دوره تکمیلی استادی تغییر در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این دوره به نحو احسن طراحی شده تا شما تبدیل به یک استاد تغییر شوید نه قریانی آن و کنترل زندگی را در دستان خودتان بگیرید. خرید این آموزش بهترین سرمایه گذاری شما در این سال از زندگی تان خواهد بود.

همین الان این دوره را خریداری کنید و مقاومت مغز قدیم تان در برابر تغییر را بشکنید.

فصل اول دوره تکمیلی استادی تغییر

۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان