فصل دوم دوره تکمیلی استادی تغییر

۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

با خرید این هفته، محتوای چهار جلسه اول دوره استادی تغییر در اختیار شما قرار خواهد گرفت. پیشنهاد می کنم اگر توان خرید دوره یک ماهه را دارید، حتما حتما یک ماهه خریداری کنید تا مقاومت تغییر در مغز قدیم تان مانع شما نشود. چه بخواهید و چه نخواهید مغز شما مخالف تغییر کردن شماست. همین الان با خرید این دوره یا دوره یک ماهه برای ایجاد پیشرفت بسیار ارزشمند و ماندگار در زندگی تان سرمایه گذاری کنید.

فصل دوم دوره تکمیلی استادی تغییر

۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان