رزومه علمی :

 • دانش آموخته علم موفقیت از دانشگاه میشیگان آمریکا
 • دانش آموخته مایند شیفت – Mind Shift از دانشگاه مک مستر کانادا
 • دانشجو دوره نوروبیولوژی در دانشگاه شیکاگو آمریکا
 • دانش آموخته بازاریابی درون گرا از موسسه جهانی هاب اسپات
 • کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران
 • نویسنده کتاب ” مین های موفقیت “

رزومه شغلی :

 • مدیر و موسس آکادمی تغییر
 • مدیر بازاریابی مرکز نوآوری نکسترا واقع در پردیس فنی دانشگاه تهران
 • مدیر بازاریابی شرکت تبلیغاتی مسیر سفید
 • مدیرعامل شرکت بازرگانی پارس رایان ایرانیان

رزومه آموزشی :

 • طرح ریزی و اجرای دوره جامع استادی تغییر با بیش از ۴۵۰۰ نفر شرکت کننده از سراسر جهان
 • طراحی دوره کارآفرینی دوست ثروتمند من و تو
 • طراحی